Băn khoăn đề tự chọn

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Hai nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm là việc cho điểm 0 đối với những bài thi làm cả hai phần tự chọn và có nên tiếp tục cử thanh tra ủy quyền trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hay không?

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/tuyen-sinh/212057.asp