Băn khoăn chuyện cấp giấy đỏ, giấy hồng

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Hôm qua, 27-6-2008, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM đã tiến hành giao lưu trực tuyến với người dân về đất đai và môi trường...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/06/28/101909/8799