Băn khoăn bỏ hay giữ môn thi thứ 4 vào lớp 10 Hà Nội

Đến thời điểm này, môn thi thứ 4 vào lớp 10 ngoài 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh vẫn chưa được Sở GĐ-ĐT Hà Nội công bố. Hiện đang có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc giảm bớt môn thi thứ 4 này để giảm áp lực cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/ban-khoan-bo-hay-giu-mon-thi-thu-4-vao-lop-10-ha-noi