Ban hành Thông tư về mẫu HSMT dự án PPP

Bộ KH&ĐT vừa ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST), hồ sơ mời thầu (HSMT) lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Ban hành Thông tư về mẫu HSMT dự án PPP - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo phạm vi điều chỉnh của Thông tư, mẫu HSMST lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP áp dụng cho dự án đầu tư theo hình thức PPP quan trọng quốc gia, nhóm A và nhóm B. Mẫu HSMT lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP áp dụng cho dự án đầu tư theo hình thức PPP quan trọng quốc gia, nhóm A và nhóm B đã thực hiện sơ tuyển.

Bên mời thầu có thể bổ sung các yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt HSMST, HSMT; đảm bảo không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu; không được áp dụng các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà đầu tư gây ra cạnh tranh không bình đẳng.

Việt Thắng