Ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hương

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương trong mùa lũ hàng năm.

Theo đó, việc vận hành các hồ chứa Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền phải theo thứ tự ưu tiên: đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, góp phần giảm lũ cho hạ du và đảm bảo hiệu quả phát điện. Khi mực nước tại trạm thủy văn Kim Long vượt mức báo động 2, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ quyết định vận hành các hồ với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ.

Khi mực nước ở hồ Bình Điền đạt đến mức nước dâng bình thường, hồ Tả Trạch đạt đến mực nước lũ thiết kế, chủ hồ vận hành điều tiết các hồ với lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ