Ban hành quy định về quản lý, vận hành đường sắt đô thị tại Hà Nội

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội sẽ có trách nhiệm công bố lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt đô thị theo quy định của pháp luật.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác bảo trì các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn TP.Hà Nội và Quy định công tác nghiệm thu sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị.

 Thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý, vận hành đường sắt đô thị. Ảnh minh họa.

Thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý, vận hành đường sắt đô thị. Ảnh minh họa.

Cụ thể, đối với Quy định về quản lý, vận hành, khai thác bảo trì các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn, công tác vận hành khai thác đường sắt đô thị phải tuân thủ theo các quy định, quy trình về vận hành của tuyến đường sắt đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành đường sắt đô thị.

Việc điều hành, giao thông, vận tải đường sắt đô thị áp dụng theo những nội dung tại Điều 41, Luật Đường sắt.

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội có trách nhiệm công bố lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt đô thị theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, công bố biểu đồ chạy tàu rộng rãi trên các trang thông tin đại chúng để người dân nắm bắt và lực lượng chức năng tiến hành giám sát. Vé tàu điện được Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.Hà Nội ban hành, giá vé đo UBND Thành phố quy định.

Nguồn thu từ đường sắt đô thị bao gồm bán vé, quảng cáo, kinh doanh thương mại và trợ giá của Thành phố. Nguồn chi cho hoạt động kinh doanh đường sắt đô thị bao gồm chi cho công tác quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng và phương tiện giao thông đường sắt đô thị.

Ngoài ra việc giải quyết sự cố, tai nạn giao thông và phân tích, thống kê, báo cáo về sự cố tai nạn giao thông đường sắt theo Thông tư số 23/2018/TT-BGTVT.

Việc thanh tra, kiểm tra kết cấu, hành lang an toàn đường sắt thực hiện theo quy định của Chính phủ về phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt đô thị và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt đô thị.

Đồng thời công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội cũng có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành và bảo trì đường sắt đô thị theo quy định. Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng, quy chế và điều lệ hoạt động của doanh nghiệp trình UBND TP.Hà Nội phê duyệt.

Chủ động phương án quản lý, khai thác, kinh doanh; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

UBND TP.Hà Nội giao Sở GTVT tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động đường sắt đô thị theo thẩm quyền. Tổ chức kết nối các loại hình vận tải hành khách công cộng khác đảm bảo đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

Đối với Quy định công tác nghiệm thu sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác nghiệm thu sản phẩm vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị trên địa bàn TP.Hà Nội.

Nội dung nghiệm thu bao gồm tổng lượt tàu chở khách, lượt tàu vận hành; tổng km hành trình thực hiện, tổng sản lượng hành khách vận chuyển, tổng số vé đã phát hành, tổng doanh thu thực hiện,...

Về chất lượng dịch vụ, đoàn tàu đưa vào vận hành đảm bảo các quy định đã ký kết; thái độ phục vụ của lái tàu, nhân viên theo phản ánh của hành khách và qua công tác kiểm tra.

P.V

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-van-hanh-duong-sat-do-thi-tai-ha-noi-post265717.html