Ban hành qui định về điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

  Bà Đào Hồng Lan- Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 839/QĐ-TTg giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Y tế. Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê quán tỉnh Hải Dương. Bà Đào Hồng Lan từng trải qua các chức vụ: Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

  Ban hành qui định về điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

  Nghị định bổ sung Điều 32c điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

  Nghị định bổ sung Điều 32c điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Nghị định số 46/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Trong đó, Nghị định bổ sung Điều 32c điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi: Có thiết bị, dụng cụ để bảo quản sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi theo hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp; Nơi bày bán, kho chứa sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tách biệt hoặc không bị ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất độc hại khác; có biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại.

  Phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác Thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030"

  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh mới đây đã ký Quyết định số 837/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác Thông tin đối ngoại (TTĐN) của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (CQĐD) đến năm 2030". Mục tiêu của Đề án nhằm phục vụ việc quảng bá, nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thu thập những thông tin có chọn lọc về tình hình, sự phát triển của thế giới, khu vực, về các vấn đề được dư luận và nhân dân trong nước quan tâm; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; củng cố mối quan hệ thường xuyên, liên tục với các nhóm đối tượng cần tranh thủ ở nước ngoài đã hiểu biết về Việt Nam cũng như ưu tiên xây dựng quan hệ và tạo thiện cảm của các đối tượng như giới báo chí, giới trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài... Triển khai chuyển đổi số, tạo biến chuyển mạnh mẽ trong nội dung, cách thức TTĐN của các CQĐD.

  Nguồn Chính Phủ: https://media.chinhphu.vn/ban-hanh-qui-dinh-ve-dieu-kien-co-so-mua-ban-nhap-khau-san-pham-xu-ly-chat-thai-chan-nuoi-102220715165537628.htm