BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2030

Bộ chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/12/ban-hanh-nghi-quyet-xay-dung-thua-thien-hue-den-nam-2030/279141