Ban hành kế hoạch chăm lo đoàn viên và người lao động trong dịp Tết

Tổng LĐLĐVN ban hành kế hoạch chăm lo cho đoàn viên CĐ và CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017 do Phó Chủ tịch Mai Đức Chính ký. Theo đó, các hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên và NLĐ gồm: Chăm lo về tiền lương, tiền thưởng trong dịp tết; tổ chức các hoạt động đưa đoàn viên và NLĐ về quê đón tết; tổ chức các hoạt động cho đoàn viên và NLĐ không có điều kiện về quê; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên và NLĐ; kiểm tra, giám sát việc chăm lo tết cho đoàn viên và NLĐ, giải quyết tranh chấp LĐ.

Ban hành kế hoạch chăm lo đoàn viên và người lao động trong dịp Tết - Ảnh 1

Công nhân KCN Thăng Long (Hà Nội) tham dự chương trình Tết sum vầy năm 2016. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Kế hoạch cũng nêu rõ Chương trình “Tết sum vầy” 2017 được tổ chức ở cấp TLĐ và LĐLĐ tỉnh, TP và CĐCS. Ở cấp TLĐ, năm 2017 TLĐ tổ chức “Tết sum vầy” tại Bình Dương vào thời điểm trước Tết âm lịch. Giao cho Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động chủ trì, phối hợp với các ban liên quan của TLĐ và LĐLĐ Bình Dương xây dựng kế hoạch tổ chức “Tết sum vầy” ý nghĩa, thiết thực. LĐLĐ các tỉnh, TP tổ chức “Tết sum vầy” thuộc địa phương mình theo chương trình, kịch bản thống nhất do TLĐ định hướng, thời gian tổ chức trong tháng 12 âm lịch. Khuyến khích CĐCS tổ chức “Tết sum vầy” cho đoàn viên và NLĐ tại DN, theo hướng CĐCS đề nghị với chủ DN tổ chức các hoạt động trong “Tết sum vầy” cho đoàn viên và NLĐ không có điều kiện về quê đón tết.

Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên CĐ và CNVCLĐ dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017 cần đảm bảo các yêu cầu: Tất cả các cấp CĐ đều xây dựng được kế hoạch tổ chức chăm lo tết cho đoàn viên và NLĐ với nhiều hoạt động ý nghĩa, phong phú, thiết thực và hiệu quả; đảm bảo để mọi đoàn viên và NLĐ đều được chăm lo trong dịp tết, nhất là đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, NLĐ nhiều năm không được về quê ăn tết; các cấp CĐ tổ chức tốt việc vận động thuyết phục nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội, các tổ chức, cá nhân, nhất là người sử dụng LĐ để chăm lo cho đoàn viên và NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ nói chung, đoàn viên CĐ nói riêng, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc phải trở thành một trong những hoạt động quan trọng của năm 2017. Quá trình tổ chức cần động viên và phát huy tối đa các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ cho hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên và NLĐ; làm cho việc tham gia, đóng góp chăm lo tết cho đoàn viên và NLĐ không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, niềm vinh dự của mỗi tổ chức, cá nhân.

Thông qua hoạt động chăm lo tết làm cho đoàn viên và NLĐ hiểu rõ vai trò của tổ chức CĐ, đồng thời tạo động lực để động viên khích lệ đoàn viên và NLĐ làm việc tốt hơn, có năng suất chất lượng cao hơn và ngày càng gắn bó với DN, với tổ chức CĐ.

B.C.Đ