Ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính

9 tháng đầu năm, Thanh tra Sở Xây dựng Yên Bái đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 công ty, 1 cá nhân với số tiền gần 99 triệu đồng.

Thực hiện kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt, Thanh tra Sở Xây dựng đã tiến hành 02 cuộc thanh tra về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và một số công trình thuộc nguồn vốn nhà nước do UBND huyện Mù Cang Chải và UBND huyện Lục Yên làm chủ đầu tư.

Phối hợp với Phòng Giám định quản lý chất lượng công tình xây dựng tiến hành kiểm tra hiện trường thi công xây dựng 19 công trình về điều kiện khởi công, công tác quản lý chất lượng và công tác an toàn lao động.

Tham gia đoàn do Thanh tra tỉnh chủ trì tiến hành thanh tra việc thu, chi, quản lý, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước; các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, tài sản do UBND huyện Trạm Tấu và UBND thị xã Nghĩa Lộ làm chủ đầu tư.

Cùng với đó, phối hợp với đoàn do Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn vệ sinh lao động đối với các công trình xây dựng.

Qua công tác thanh tra về quản lý dự án đầu tư xây dựng và một số công trình thuộc nguồn vốn Nhà nước do UBND huyện Mù Cang Chải làm chủ đầu tư, đã chấn chỉnh công tác quản lý dự án của chủ đầu tư, xử phạt vi phạm hành chính 2 nhà thầu tư vấn giám sát với số tiền 15 triệu đồng (mỗi đơn vị 7,5 triệu đồng) do không có sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát theo quy định.

Ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước đối với 3 nhà thầu xây lắp với số tiền 51,385 triều đồng do vi phạm trong thi công và nghiệm thu thanh toán.

Đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng giữa Sở Xây dựng với các chủ đầu và các bên liên quan, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng: đối với 2 công ty và 1 cá nhân với số tiền 32,5 triệu đổng.

Bùi Bình