Bán hàng không lợi nhuận hỗ trợ tiêu thụ vải Bắc Giang

    VNEWS
    56 liên quanGốc

    Nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho các tỉnh trong mùa dịch, các hệ thống bán lẻ lớn đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình “Bán hàng không lợi nhuận, hỗ trợ tiêu thụ Nông sản Bắc Giang”.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/ban-hang-khong-loi-nhuan-ho-tro-tieu-thu-vai-bac-giang-213678.htm