Bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu bị phạt đến 500 triệu đồng

(Chinhphu.vn) - Tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi như bán, chào hàng, vận chuyển, kể cả quá cảnh, tàng trữ, trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý sẽ bị phạt từ 4-500 triệu đồng.

Mức phạt 500 triệu đồng là mức phạt tiền cao nhất đối với các hành vi vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp quy định tại Nghị định số 97/2010/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành thay thế Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006. Theo Nghị định này, mức phạt tiền thấp nhất là 1-3 triệu đồng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi vi phạm quy định về thanh tra, kiểm tra sở hữu công nghiệp như: Từ chối tiếp nhận quyết định thanh tra, kiểm tra, quyết định xử phạt VPHC mà không có lý do chính đáng; không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc sai sự thật tài liệu, số liệu cần thiết cho việc thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo yêu cầu của người có thầm quyền Xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh bị phạt đến 30 triệu đồng Nghị định quy định, phạt tiền từ 10-30 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi như xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh; quảng cáo, sử dụng trên giấy tờ giao dịch, phương tiện kinh doanh, gồm cả phương tiện dịch vụ, bảng hiệu, bao bì hàng hóa chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ hoặc xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ hoặc về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Các hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại của người khác được bảo hộ nhằm chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng trước đây chưa được quy định tại Nghị định 106/2006/NĐ-CP, nay đã được quy định cụ thể với mức phạt từ 5-20 triệu đồng. Phạt nặng hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế Phạt từ 2-500 triệu đồng tùy thuộc vào giá trị hàng hóa vi phạm nếu tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi như khai thác công dụng sản phẩm xâm phạm quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc sản phẩm được sản xuất từ quy trình xâm phạm quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích;... Nghị định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 9/11/2010. Chí Kiên