Bàn giao quản lý các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Từ năm 2017, các trường cao đẳng, trung cấp nghề sẽ có những điều chỉnh về tuyển sinh, chương trình đào tạo, liên thông...khi nằm dưới sự quản lý của cơ quan chủ quản mới.

Bộ GD-ĐT cho biết ngày 9-11, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bọ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, hai Bộ đã tiến hành bàn giao chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Từ 1-1-2017, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (trừ các trường sư phạm, các ngành đào tạo giáo viên các cấp); hệ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại các trường đại học và các cơ sở giáo dục khác (không tính lĩnh vực đào tạo giáo viên) sẽ do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quản lý.

Cả nước hiện có 234 trường cao đẳng (trong đó có 33 trường cao đẳng sư phạm), 303 trường trung cấp chuyên nghiệp.

Hai Bộ dự kiến ký biên bản bàn giao trước ngày 31-12-2016, và từ ngày 1-1-2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước toàn bộ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường sư phạm, các ngành đào tạo giáo viên).

Hai Bộ thống nhất cần có giai đoạn chuyển tiếp để giáo viên, sinh viên yên tâm trước khi triển khai chương trình đào tạo mới theo hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, liên thông... sẽ được điều chỉnh khi các trường này chuyển giao cơ quan chủ quản vào năm tới.

Về tuyển sinh: Bộ GD-ĐT tiếp tục xử lý dứt điểm những vấn đề liên quan đến tuyển sinh của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2016. Từ năm 2017 các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sẽ tuyển sinh theo quy chế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Về đào tạo: Những sinh viên cao đẳng tuyển sinh từ khóa 2016 trở về trước được tiếp tục học chương trình cao đẳng hiện hành cho đến khi kết thúc khóa học, được cấp bằng cao đẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT. Những sinh viên tuyển sinh từ khóa 2017 trở đi học theo chương trình mới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cấp bằng cao đẳng thuộc giáo dục nghề nghiệp.

Về liên thông trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học: Những học sinh, sinh viên trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước nếu có đủ điều kiện theo quy định hiện hành thì được tạo điều kiện để học liên thông lên đại học nếu có nguyện vọng. Bộ GD-ĐT sẽ điều chỉnh chỉ tiêu liên thông của các trường ĐH để có thể tuyển sinh đào tạo liên thông trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học cho các đối tượng này.

Việc đào tạo liên thông đối với học sinh, sinh viên thuộc giáo dục nghề nghiệp tuyển từ năm 2017 trở đi sẽ thực hiện theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ.

Về xử lý các hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: Bộ GD-ĐT tiếp tục xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã gửi về Bộ trước ngày 31-10-2016.