Bàn giao hơn 1,5 nghìn ha đất cho các dự án

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tính từ 1/8/2008 đến nay, TP đã hoàn thành GPMB 225 dự án và 57 dự án hoàn thành GPMB thành phần theo phân kỳ đầu tư, ban giao 1.543 ha đất. Ban chỉ đạo GPMB thành phố và ban bồi thường GPMB của các quận huyện đã tiến hành chi trả hơn 3 nghìn tỷ đồng cho 51.200 hộ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=136351