Bàn giao hai giàn khoan khai thác dầu khí cho Talisman Malaysia

Ngày 27.3 tại cảng hạ lưu dịch vụ kỹ thuật dầu khí PTSC TP.Vũng Tàu, Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) khánh thành và bàn giao hai giàn khai thác đầu giếng BO-C nặng 1.422 tấn và BO-D nặng 1.742 tấn cho chủ đầu tư là Công ty dầu khí Talisman Malaysia.