Bàn giao 8 ngôi nhà Nhân ái cho đồng bào nghèo

Ngày 14/6, đại diện Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên (PTP); Hội thiện nguyện Đom đóm Phú Yên cùng đại diện ủy ban MTTQ các huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh tổ chức bàn giao nhà Nhân ái cho 8 hộ người đồng bào ở các địa phương.

Trong đó, huyện Đồng Xuân có 4 gia đình nhận bàn giao nhà, gồm: La Lan Thị Hiệu và bà La Lan Thị Chía ở thôn Phú Tiến (xã Phú Mỡ); La Mo Thị Kiểu ở thôn Xí Thoại và Mang Dũ

ở thôn Hà Rai (xã Xuân Lãnh).

Huyện Sông Hinh có 2 gia đình nhận bàn giao nhà: Ma Sang ở buôn Zô (xã Ea Ly) và Niê Hờ Lin ở buôn Đức Mùi (xã Ea Trol).

Huyện Sơn Hòa có gia đình bà Hoàng Thị Mai ở buôn Ma Gú (xã Sơn Phước) và La Thị Linh ở thôn Hòa Ngãi (xã Sơn Định) nhận bàn giao nhà.

Mỗi gia đình được chương trình Nhịp cầu Nhân ái của PTP kết nối Công ty TNHH Tân Lập hỗ trợ 65 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Riêng gia đình ông Ma Sang ở buôn Zô, xã Ea Ly có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cả 4 cha con phải sống nhờ trong túp lều của hàng xóm, bản thân ông bị mù, vợ bỏ đi. Nhóm Xứ Nẫu TV hỗ trợ thêm 50 triệu đồng. Tổng số tiền 115 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQ xã Ea Ly mua giúp mảnh đất 25 triệu đồng, xây ngôi nhà 68 triệu đồng, còn 22 triệu đồng mua 2 con bò để cha con ông Ma Sang chăn nuôi, ổn định cuộc sống.

MINH HUY - NHUẬN QUÝ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/317459/ban-giao-8-ngoi-nha-nhan-ai-cho-dong-bao-ngheo.html