Ban giám khảo quốc tế khắt khe kiểm tra gia vị món ăn Việt

Ở cương vị ban giám khảo vòng bán kết "Chiếc thìa vàng 2016" miền Trung - Nam, hai đầu bếp quốc tế khá khắt khe khi kiểm tra các gia vị Việt được sử dụng trong món ăn.

Trương Khởi