Bàn giải pháp tránh nguy cơ 'trắng' chi bộ, đảng viên

Nghệ An có 168 xóm chưa có chi bộ, đảng viên và nguy cơ tái 'trắng' chi bộ, đảng viên. Một trong nhiệm vụ trọng tâm, nhất là ở các đơn vị đặc thù là phát triển đảng viên.

Sáng 12/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tham gia hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Bàn giải pháp tránh nguy cơ 'trắng' chi bộ, đảng viên - Ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đưa ra một số quan điểm và giải pháp mới về công tác xây dựng Đảng, trong đó có Quy định số 29/QĐ-TW về thi hành Điều lệ Đảng khóa XII và Hướng dẫn số 01/HD-BTCTW.

Việc tổ chức hội nghị tập huấn nhằm quán triệt một cách đầy đủ, có hệ thống các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Gắn với đó là hướng dẫn những vấn đề trong công tác tham mưu, thực hiện về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ, công tác đảng viên.

Bàn giải pháp tránh nguy cơ 'trắng' chi bộ, đảng viên - Ảnh 2

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt chuyên đề quan điểm và những giải pháp mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Bàn giải pháp tránh nguy cơ 'trắng' chi bộ, đảng viên - Ảnh 3

Bàn giải pháp tránh nguy cơ 'trắng' chi bộ, đảng viên - Ảnh 4

Các đại biểu tham gia hội nghị

Hội nghị cũng dành thời gian để trao đổi, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc đang đặt ra liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bởi vậy, yêu cầu các đại biểu tham gia đầy đủ, nghiêm túc; đối với những đồng chí có kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng thì tiếp tục cập nhật, còn các đồng chí mới càng phải nghiên cứu kỹ để tham mưu một cách tích cực và hiệu quả, tạo ra bước chuyển trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở từng đơn vị, ngành.

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu sẽ tiếp thu 8 chuyên đề, gồm quan điểm và những giải pháp mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội Đảng XII và Đại hội XVIII Tỉnh đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Một số vấn đề cần lưu ý trong tham mưu, thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ, quản lý tổ chức bộ máy, xây dựng thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Bàn giải pháp tránh nguy cơ 'trắng' chi bộ, đảng viên - Ảnh 5

Quang cảnh hội nghị

Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ được tiếp thu một số lưu ý trong công tác chính sách cán bộ; tham mưu, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm; triển khai Quy định thực hiện Điều lệ Đảng khóa XII, Quy định số 29/QĐ-TW về thi hành Điều lệ Đảng khóa XII, Hướng dẫn số 01/HD-BTCTW; Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác đảng viên và nghiệp vụ công tác đảng viên...

Minh Chi