Bàn giải pháp bảo tồn di sản và định hướng kiến trúc Phật giáo

Đây là chủ đề cuộc tọa đàm do Viện Bảo tồn di tích (Bộ VH-TT&DL) và Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức ngày 6-10, tại Hà Nội

.

Tại đây, các ý kiến thống nhất khẳng định, di sản văn hóa Phật giáo là một trong những yếu tố cấu thành văn hóa dân tộc, song hành cùng sự phát triển của lịch sử, góp phần tạo lập không gian văn hóa, kiến trúc, hình thành hệ tư tưởng nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam. Tuy nhiên, việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình di tích Phật giáo nói riêng, hệ tư tưởng Phật giáo nói chung trong những năm vừa qua có những chỗ, những nơi chưa phù hợp, làm ảnh hưởng đến những giá trị tốt đẹp vốn có.

Hà Hiền