Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 11/2016

Trong 10 ngày giữa tháng 11/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 117,312,114 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

3. Ủng hộ trực tiếp tại báo VietNamNet

Bạn đọc ủng hộ trực tiếp tại báo VietNamNet

Ban Bạn đọc