Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 4/2019

Trong 10 ngày đầu tháng 4/2019, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 199.114.508 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ban Bạn đọc