Bạn đọc giúp đỡ các cảnh đời

Thông cảm với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cảnh đời éo le đăng trên báo Lao Động, nhiều đơn vị và bạn đọc tiếp tục đến Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đóng góp những đồng tiền tiết kiệm được, mong muốn sẻ chia phần nào những bất hạnh với các gia đình.