Bạn đọc đóng góp quỹ XHTT ngày 3-7-2008

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    Lê Thị Hiệp, P10Q4: 400.000đ; Anh Hiếu, P4QGV: 300.000đ; Nguyễn Văn Hùng, đường Tôn Thất Thuyết, P15Q4: 100.000đ; Chị Nam, Ngọc Trân, Lương Tuyền, Hán Quang, Liêu Kim, Q5: 1.000.000đ; Bé Nguyễn Thành Đạt, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương:...

    Nguồn Đầu Tư: http://www7.congan.com.vn/xa_hoi_tu_thien/tam_long_vang/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8586787792/mlnews.2008-07-11.3046404838