Bạn đọc đóng góp quỹ XHTT ngày 27-8-2008

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    Huy, Q7: 200.000đ; Bạn đọc, Q GV: 300.000đ; Anh Đức, Long An: 100.000đ; Hà Phương Nhàn, Q10: 150.000đ; Nguyễn Duy Linh, Phước Long B, Q9: 100.000đ; Qua Anh Toàn, P Phước Long B, Q9: 100.000đ; Đặng Minh Quán, P Phước Long B, Q9: 100.000đ;

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/xa_hoi_tu_thien/tam_long_vang/2008/08/20080903.908