Bạn đọc đóng góp quỹ XHTT ngày 27-10-2008

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    Bạn đọc, Q1: 400.000đ; Võ Chí Đạt, P11Q6: 200.000đ; Hoàng Kim Anh, Q10: 200.000đ; Hoàng Kim Anh, Q10: 200.000đ; Hoàng Kim Anh, Q10: 200.000đ; Hoàng Kim Anh, Q10: 200.000đ; Hoàng Kim Anh, Q10: 200.000đ; Nguyễn Thị Ngọc, Q8: 200.000đ; Phúc Hiền, Q8: 100.000đ;...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/xa_hoi_tu_thien/2008/11/20081107.99812.ca