Bạn đọc ANGT ủng hộ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, Xây dựng nghĩa trang KnẮk, KBang:

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2007/11/64573.cand