Bản đồ ngành bia Việt Nam

Sabeco và Habeco lần lượt lên sàn là điểm nhấn quan trọng cho thị trường chứng khoán cuối năm. Đây cũng là lúc để nhìn lại triển vọng của thị trường bia Việt Nam mà theo đánh giá của công ty chứng khoán BIDV có dung lượng lên tới 7,63 tỷ USD.