Ban điều hành VFM không mua VFM1 như công bố

    1 đăng lạiGốc

    Năm thành viên chủ chốt trong Ban điều hành VFM đều đã không mua chứng chỉ quỹ VFMVF1 như đã công bố từ trước...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=48b1e33676b17e&page=category