Bán đĩa phim “đen” trên cầu Sài Gòn

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Hàng ngày vào giờ tan tầm, trên cầu Sài Gòn lại xuất hiện vài ba thanh niên, đôi khi có cả người già bỏ đĩa phim sex vào túi quần ngang nhiên đứng bán, mỗi đĩa có giá từ 10 - 25 ngàn đồng. Tình trạng này diễn ra công khai...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2008/11/20081105.09242.ca