Bán đấu giá mảnh tường Berlin

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Bốn mảng tường nặng 2,8 tấn xưa kia chia cắt Đông Đức xã hội chủ nghĩa và Tây Berlin tư bản đã trở thành các vật chứng trong lịch sử Đức. Nhà bán đấu giá Deutsche Grundstuecksauktionen AG ở Berlin đang hy vọng những vật...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/2008/mlfolder.2007-12-28.8912728412/20080922.767