Bán đấu giá kho bãi, tạo vốn chỉnh trang đô thị

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Nhiều kiến nghị quan trọng của quận 8 để xóa tệ nạn ma túy và di dời nhà lụp xụp trên kênh rạch nhằm chỉnh trang đô thị, đã được Thường trực UBND TPHCM giải quyết ngay tại buổi làm việc vào sáng 10-4.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2009/4/187061