Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát các công trình nước sinh hoạt do Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Hòa An làm chủ đầu tư

Chiều 16/4, đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Bàn Quý Sơn, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát thực tế các công trình nước sinh hoạt tập trung do Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Hòa An làm chủ đầu tư.

Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh kiểm tra công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Danh Sỹ, xã Dân Chủ (Hòa An).

Đoàn giám sát thực tế tình hình quản lý, sử dụng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Danh Sỹ, xã Dân Chủ, công trình có tổng mức đầu tư 1,92 tỷ đồng, dung tích 120 m3, được bàn giao sử dụng từ tháng 7/2023, cung cấp nước sinh hoạt cho 87 hộ dân trong vùng.

Công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Nà Mấn, xã Ngũ Lão được đầu tư gần 1,9 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030. Công trình nước có dung tích thiết kế 128 m3 cung cấp cho 54 hộ dân trong xóm. Công trình khởi công từ tháng 7/2023, hiện đang hoàn thành các hạng mục, dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng vào cuối tháng 4/2024.

Qua giám sát cho thấy, công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Danh Sỹ, xã Dân Chủ hiện đã hư hỏng một số hạng mục, không đảm bảo tích nước trong mùa khô.

Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh kiểm tra công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Nà Mấn, xã Ngũ Lão (Hòa An).

Tại các điểm giám sát, đoàn đề nghị chủ đầu tư, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng, khai thác duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại các xóm. Đối với công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng, xuống cấp, cần làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý khai thác, duy tu, bảo dưỡng; chú trọng công tác vệ sinh khu vực xung quanh, đảm bảo thực hiện tốt việc quản lý, vận hành các công trình nước sinh hoạt tập trung. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức nhân dân trong việc quản lý, bảo vệ các công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn.

Tiến Mạnh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/ban-dan-toc-hdnd-tinh-giam-sat-cac-cong-trinh-nuoc-sinh-hoat-do-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-va-xay-dung-3168665.html