Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu 2 khoản tiền

  14 liên quanGốc

  Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) chỉ được thu 2 khoản tiền, trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 các trường chỉ thu học phí khi học trực tuyến hoặc học bù - đó là những nội chính được nêu ra tại Công văn 1620/BGDĐT-KHTC, do Bộ GD&ĐT mới ban hành ngày 11/5.

  Công văn 1620/BGDĐT-KHTC hướng dẫn việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021. Theo công văn này, thời gian tới sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn, để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu.

  Ban đại diện CMHS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT và chỉ cho phép được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện CMHS theo quy định tại khoản 1 - Điều 10 của Thông tư này.

  Như vậy, Ban đại diện CMHS chỉ được thu 2 khoản tiền. Đó là kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác; Kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện CMHS lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện CMHS lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác.

  Công văn 1620/BGDĐT-KHTC cũng nêu rõ, trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện các khoản thu đối với năm học 2019-2020 phải đảm bảo nguyên tắc sau:

  Đối với các cơ sở giáo dục công lập, trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch nếu không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí; Chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù.

  Mức thu học phí thực hiện theo quyết định của HĐND cấp tỉnh đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP (với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên theo số tháng thực học; đối với cơ sở giáo dục phổ thông không quá 9 tháng/năm; cơ sở giáo dục đại học không quá 10 tháng/năm).

  Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ.

  Nếu các trường đã thu thì sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh. Trường hợp tổ chức học trực tuyến thì các cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để triển khai các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học... để xác định mức thu hợp lý trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh, nhưng không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm học; đồng thời có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên.

  H.L

  Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/ban-dai-dien-cha-me-hoc-sinh-chi-duoc-thu-2-khoan-tien/853816.antd