Bắn đại bác mừng Đại lễ nghìn năm

TPO - Tối 2 - 10, Lữ đoàn 45 (Bộ Quốc phòng) tổng duyệt chương trình bắn 21 loạt đại bác chào mừng Đại lễ Thăng Long - Hà Nội, tại Hoàng Thành Thăng Long (19 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội).

Theo kế hoạch, 21 loạt đại bác sẽ được bắn chính thức ngày 10 - 10 tại lễ mít tinh kỉ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.