Bạn đã sai khi nói về ngành Marketing

ThS Nguyễn Văn Tâm, Trưởng ngành Marketing của ĐH Văn Lang, nhận thấy nhiều người đang hiểu sai về ngành này và cho rằng làm marketing chỉ gói gọi trong chạy quảng cáo.

Thái An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/video-ban-da-sai-khi-noi-ve-nganh-marketing-post1471776.html