Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ trực thuộc Bộ Quốc phòng

(PL)- Ngày 1-11, QH đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Cơ yếu.

Đa số đại biểu (ĐB) đồng tình với phạm vi điều chỉnh của dự thảo, chỉ điều chỉnh hoạt động cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia với đặc trưng là sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

Cạnh đó, đa số các ĐB đều thống nhất chuyển Ban Cơ yếu Chính phủ về trực thuộc Bộ Quốc phòng vì việc trực thuộc Bộ Nội vụ như hiện nay là không hợp lý, không phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của ngành cơ yếu là ngành cơ mật đặc biệt. ĐB Đinh Xuân Thảo (Hà Nội) và một số ĐB cho rằng Ban Cơ yếu Chính phủ đã có thời gian dài là cơ quan thuộc Trung ương Đảng, do Quân ủy Trung ương trực tiếp chỉ đạo. Bộ Quốc phòng có bề dày kinh nghiệm quản lý, sử dụng lực lượng cơ yếu và thực tiễn hiện nay số lượng người làm công tác cơ yếu trong hệ thống cơ yếu quân đội nhân dân chiếm tỉ lệ cao. Vì vậy, nên chuyển Ban Cơ yếu Chính phủ từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng và vẫn giữ nguyên tên gọi, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Cơ yếu Chính phủ như hiện nay.

THANH LƯU