Bạn có tin vào mắt mình những gì trông thấy không?

Tổ lái quê em, chuyện tình dầu ăn, mùa Đông này đã hết FA... là những hình ảnh khôi hài chỉ có thể khiến bạn 'rách miệng' thôi.

Bạn có tin vào mắt mình những gì trông thấy không? - Ảnh 1

Mùa Đông này đã hết FA.

Bạn có tin vào mắt mình những gì trông thấy không? - Ảnh 2

Các đồng chí sẵn sàng.

Bạn có tin vào mắt mình những gì trông thấy không? - Ảnh 3

Chú cún tài năng.

Bạn có tin vào mắt mình những gì trông thấy không? - Ảnh 4

Làm tóc trước khi ra đường.

Bạn có tin vào mắt mình những gì trông thấy không? - Ảnh 5

Nhẫn có giá trị cực lớn.

Bạn có tin vào mắt mình những gì trông thấy không? - Ảnh 6

Tự kỷ level max.

Bạn có tin vào mắt mình những gì trông thấy không? - Ảnh 7

Chú cho anh châm điếu thuốc.

Bạn có tin vào mắt mình những gì trông thấy không? - Ảnh 8

Em không muốn tắm đâu.

Bạn có tin vào mắt mình những gì trông thấy không? - Ảnh 9

Cây thông cực độc.

Bạn có tin vào mắt mình những gì trông thấy không? - Ảnh 10

Ăn hình không các bác?