Bạn có thể vượt qua những thử thách tình yêu không?

Đối diện với những thử thách đối phương tạo ra cho bạn, bạn sẽ có thái độ thế nào? Khó chịu, thất vọng, hay vui vẻ chấp nhận và nghĩ cách 'thông quan'.

1. Bạn từng được ai đó theo đuổi rất lâu?

Đúng

Không

Không biết như thế có được xem là lâu không

Maruko (theo Meiguoshenpo)