Bán cổ phiếu DPM, nhóm cổ đông Norges Bank thu về gần 11,4 tỷ đồng

BizLIVE - Nhóm nhà đầu tư có liên quan đến Dragon Capital - Norges Bank đã bán ra 250.890 cổ phiếu DPM, giảm lượng sở hữu xuống còn 26.388.470 cổ phiếu, tương ứng với 6,95% cổ phần.

Nếu tính theo giá chốt phiên ngày 10/2 của cổ phiếu DPM là 45.400 đồng/cổ phiếu, nhóm nhà đầu tư này đã thu về gần 11,4 tỷ đồng sau khi giảm lượng sở hữu tại DPM xuống còn 6,95%.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (mã DPM) báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn.

Theo đó, nhóm nhà đầu tư có liên quan đến Dragon Capital - Norges Bank đã bán ra 250.890 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu xuống còn 26.388.470 cổ phiếu, tương ứng với 6,95% cổ phần.

Trong đó, Grinding International Limited đã bán ra 150.890 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 2.468.330 cổ phiếu xuống còn 2.317.440 cổ phiếu, tương đương 0,61% cổ phần DPM.

Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 100.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 3.070.160 cổ phiếu xuống còn 2.970.160 cổ phiếu, tương ứng với 0,78% cổ phần.

Trước giao dịch, tổng số cổ phiếu mà nhóm nhà đầu tư này nắm giữ tại DPM là 26.639.360 cổ phiếu, ứng với 7,01% cổ phần.

Giao dịch được thực hiện ngày 10/2. Ngày thay đổi sở hữu là vào 13/2.

Nếu tính theo giá chốt phiên ngày 10/2 của cổ phiếu DPM là 45.400 đồng/cổ phiếu, nhóm nhà đầu tư này đã thu về gần 11,4 tỷ đồng sau khi giảm lượng sở hữu tại DPM xuống còn 6,95%.

Trong năm 2014 tới đây, DPM lên kế hoạch kinh doanh hợp nhất với 8.700 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt thu là 1.384 tỷ đồng và 1.219 tỷ đồng.