Bạn có phải tuýp hễ mở miệng là đắc tội với người khác

Thái độ, cách nói chuyện của bạn gây thiện cảm hay mất thiện cảm với bất cứ ai tiếp xúc với bạn vậy?

Câu hỏi: Lần đầu tiên gặp người lạ, bạn ác cảm nhất với hành động nào của đối phương?

Bạn có phải tuýp hễ mở miệng là đắc tội với người khác - Ảnh 1

A. Chủ động tiếp cận và vỗ vào vai bạn, xưng hô anh em huynh đệ với bạn.

B. Có thái độ thiếu hòa nhã với bạn, không mấy nhiệt tình, hào phóng.

C. Nói liên tiếp, hoa chân múa tay, xem bạn như quần chúng lắng nghe.

D. Không ngừng hỏi các vấn đề cá nhân của bạn, như kiểu điều tra thân thế.

Maruko (theo Pclady)