Bạn có biết cách ngăn ngừa nhiệt miệng?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhiệt miệng là bệnh thường gặp, hầu như trong đời ai cũng mắc phải tối thiểu một lần. Có nghiên cứu khoa học cho thấy khoảng 20% dân số bị nhiệt miệng thường xuyên.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=94213