Bạn có biết: 660 tỷ USD

660 tỷ USD là quy mô GDP của khu vực Mekong, một điểm kết nối quan trọng ở châu Á và là một thị trường giàu tiềm năng.

5 nước Lào, Campuchia, Việt Nam và Myanmar cùng chung một dòng sông Mekong hiền hòa

Bạn có biết

660 tỷ USD

Là quy mô GDP của khu vực Mekong, một điểm kết nối quan trọng ở châu Á và là một thị trường giàu tiềm năng với dân số 240 triệu người. Theo báo cáo IMF, khu vực Mekong có 4/25 nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới năm 2015, trong đó Campuchia, Lào, Myanmar tăng trưởng trên 7%, Việt Nam tăng trưởng 6,7% và Thái Lan đang phục hồi tích cực.

5 nước Lào, Campuchia, Việt Nam và Myanmar cùng chung một dòng sông Mekong hiền hòa và có tiềm năng để phát triển du lịch và giới thiệu bản sắc văn hóa đến với bạn bè năm châu.

Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt sắc bên dòng sông Mekong:

NV