Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng, chống tham nhũng công bố kết luận kiểm tra tại Phú Thọ

Ngày 25/11, Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng (PCTN ) do Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và một số địa phương công bố kết luận kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế tại Phú Thọ.

Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng, chống tham nhũng công bố kết luận kiểm tra tại Phú Thọ - Ảnh 1

Quang cảnh buổi lễ công bố kết luận. Ảnh: ND

Từ ngày 28/9 - 13/10/2016, Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo TƯ về PCTN đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại BTV Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình, kết quả công tác thanh tra vụ việc; khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm từ ngày 1/1/2011 đến hết ngày 30/6/2016.

Đoàn đã kiểm tra tại các đơn vị: UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành An Dân sự, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành ủy Việt Trì, Huyện ủy Thanh Thủy và một số cơ quan liên quan.

Theo báo cáo của đoàn công tác, BTV Tỉnh ủy Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đến các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước PCTN.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của TƯ, BTV Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về việc thực hiện các biện pháp PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện PCTN đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó đánh giá đúng kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân từ đó đưa ra giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

Tại hội nghị, Đoàn công tác cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất với tỉnh Phú Thọ những phương án, biện pháp cần tập trung chỉ đạo nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh PCTN trên địa bàn tỉnh. Đoàn cũng đề nghị các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số cơ quan chức năng của tỉnh đã trao đổi, bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung trong dự thảo báo cáo kết luận kiểm tra, giám sát liên quan đến quá trình xử lý một số vụ việc dư luận quan tâm.

Kết luận buổi làm việc,ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Kiểm tra, giám sát lần này là hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo TƯ về PCTN. Qua kiểm tra giám sát sẽ giúp cấp ủy địa phương nhìn nhận rõ hơn về tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế dư luận xã hội quan tâm.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế cần rút kinh nghiệm, đồng chí Tô Lâm đề nghị BTV Tỉnh ủy Phú Thọ tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác PCTN của địa phương, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng; có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tập trung thanh tra, kiểm tra vào những lĩnh vực có nguy cơ cao phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, lĩnh vực khoáng sản môi trường, thu chi ngân sách, công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo...; thường xuyên theo dõi, tập trung chỉ đạo giải quyết kiến nghị, kết luận sau thanh tra, kiểm tra...

"BTV Tỉnh ủy Phú Thọ phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; giải quyết kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, không để việc khiếu kiện kéo dài gây phức tạp, mất an ninh trật tự; phát huy cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN, lãng phí; các cơ quan công an, kiểm sát, tòa án kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế tham nhũng nghiêm trọng; có biện pháp khắc phục những hạn chế, thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để công tác PCTN tiếp tục đạt hiệu quả hơn nữa", Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh.

Nam Dũng