Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án số 04 tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền ở Vạn Ninh

Sáng 19-6, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án số 04 của Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận chính quyền, việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm, công tác tiếp công dân năm 2024 cho gần 70 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện Vạn Ninh; lãnh đạo và công chức phụ trách tiếp công dân, công tác dân vận chính quyền của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng liên quan đến công tác dân vận chính quyền; Đề án số 04 ngày 13-12-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; các văn bản luật, dưới luật, văn bản hướng dẫn liên quan đến việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và hướng dẫn một số kỹ năng, kinh nghiệm trong thực hiện công tác tiếp công dân…

HOÀI DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202406/ban-chi-dao-thuc-hien-de-an-so-04-tinh-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-dan-van-chinh-quyen-o-van-ninh-f6512b6/