Bán bớt vốn nhà nước tại 3 doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đồng ý bán bớt phần vốn nhà nước tại 3 công ty của tỉnh Phú Thọ.

Bán bớt vốn nhà nước tại 3 doanh nghiệp - Ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đồng ý bán bớt phần vốn nhà nước tại Công ty Môi trường đô thị Phú Thọ. Nguồn: internet

Theo đó, xét đề nghị của UBND tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đồng ý bán bớt phần vốn nhà nước tại 3 công ty cổ phần cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích, gồm: Công ty Xử lý chất thải Phú Thọ, Công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì và Công ty Môi trường đô thị Phú Thọ.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện việc bán bớt phần vốn nhà nước tại 3 công ty trên, bảo đảm nhà đầu tư có năng lực, cam kết cung ứng tốt sản phẩm, dịch vụ công ích cho nhân dân, đồng thời giám sát việc thực hiện các cam kết đó.

PV.