Ban Bí thư Trung ương Đảng sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

    96 liên quanGốc

    Sáng 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII 'Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh', triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

    DUY ANH

    Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/ban-bi-thu-trung-uong-dang-so-ket-5-nam-thuc-hien-chi-thi-so-05-ct-tw-2639.html