Ban Bí thư ra quyết định kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng

Ban Bí thư thống nhất rất cao (100% bằng phiếu kín) kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Ngày 2-11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật trong công tác cán bộ đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sau khi xem xét báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư kết luận Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016 đã có một số vi phạm như buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ;

Vi phạm quy định về công tác cán bộ trong một số trường hợp không đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền, gây hậu quả nghiêm trọng;

Thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của pháp luật trong việc thẩm định, đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lao động cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)...

Các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, của lãnh đạo Bộ Công Thương.

Ban Bí thư ra quyết định kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng - Ảnh 1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Riêng đối với ông Vũ Huy Hoàng cũng có nhiều vi phạm như thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; điều động và đề cử ông Hải tham gia HĐQT Sabeco, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, gây bức xúc trong xã hội;
Vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ trong một số trường hợp không đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền, gây hậu quả nghiêm trọng;
Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra dẫn đến một số đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương thực hiện không đúng các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, đánh giá, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ.

Ban Bí thư thống nhất rất cao (100% bằng phiếu kín) quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016.

Đồng thời thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Ban Bí thư đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Hoàng bảo đảm đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng theo quy định.