Ban Bí thư chỉ định đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng VKSNDTC

(BVPL) - Ngày 11/11/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định số 393-QĐNS/TW về việc chỉ định Phó Bí thư Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo đó, Ban Bí thư đã chỉ định đồng chí Nguyễn Hải Phong, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

(BVPL) - Ngày 11/11/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định số 393-QĐNS/TW về việc chỉ định Phó Bí thư Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo đó, Ban Bí thư đã chỉ định đồng chí Nguyễn Hải Phong, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ban Bí thư chỉ định đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng VKSNDTC - Ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân là lãnh đạo VKSNDTC (ngày 25/8/2015)

Ngày 11/11/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định số 393-QĐNS/TW về việc chỉ định Phó Bí thư Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo đó, Ban Bí thư quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Hải Phong, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

P.V