Bản A Dơi Đớ đổi thay sau 2 năm được nhập quốc tịch

    2 liên quanGốc

    Từ ngày trở thành công dân Việt Nam, đời sống của những người dân tộc Vân Kiều ở bản A Dơi Đớ, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã không ngừng đổi thay.

    TIẾN DŨNG - PHƯỚC TRUNG - ĐÀO HÀ

      Nguồn PLO: https://plo.vn/video/video-ban-a-doi-do-doi-thay-sau-2-nam-duoc-nhap-quoc-tich-993853.html