Bán 325.000m2 nhà theo NĐ 61/CP

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNM) - Công ty Quản lý phát triển nhà Hà Nội cho biết, Công ty đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết bán theo Nghị định (NĐ) 61/CP được 325.000m2 nhà ở cho các hộ dân, doanh thu đạt 324,5 tỷ đồng, thu nộp ngân sách 220,6 tỷ đồng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/195083